Styrelsen 2020  består av

Ordförande: Hans Klintbom, tel 0498-26 44 83, 0704-47 67 60
Vice ordförande: Erik Unnerfelt, tel 0498-26 47 06, 070-330 99 70
Sekreterare: Raimo Johansson, tel 070-226 80 85
Styrelseledamot: Lars Tell, tel 0498-26 44 16, 070-211 03 91
Styrelseledamot: Birgitta Tell, tel 0498-26 44 16, 070-729 85 67
Styrelseledamot: Laila Klintbom. tel 0498-26 44 83, 0737-02 37 78  Styrelsesuppleant: Elin Sandgren                                                      Styrelsesuppleant: Malin Vinblad, tel 070-471 84 76                Kassör: Kerstin Königslehner, tel 0498-26 40 23, 076-811 89 10